Saturday, 08/08/2020 - 22:19|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ THANH HÓA

Báo cáo bổ sung về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày ban hành:
05/07/2017
Ngày hiệu lực:
05/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực